Nowa wersja danych Navigo – 18.4

Wersja danych 18.04 z dnia 2018.04.28


Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 17.11:

1. Aktualizacja przebiegu wybranych dróg m.in.:

· S3 – odcinek „Zielona Góra Pónoc” – „Niedoradz” [druga jezdnia]
· S5 – odcinek „Wrocław Północ” – „Korzeńsko”
· S5 – odcinek „Poznań Zachńd” – „Wronczyn”
· S12 – odcinek „Puławy, most Jana Pawła II” – „Puławy, ul. Żyrzyńska”
· S61 – odcinek Suwałki, ul. Reja” – „Suwałki ul. Pułaskiego”
· DK33 – Zachodnia obwodnica Kłodzka
· DK46 – Południowa obwodnica Kłodzka
· DK79 – Pónocna obwodnica Jaworzna
· DW139 – Południowa obwodnica Rzepina

2. Aktualizacja przebiegu dróg numerowanych na terenie miast: Poznań, Wroc”aw

3. Szczegółowe bazy miejskie dla miejscowości, które otrzymały prawa miejskie 01.01.2018r.:
– Józefów nad Wisłą [pow. opolski]
– Sanniki [pow. gostyniński]
– Tułowice [pow. opolski]