Navigo X

NavigoX jest kontrolką ActiveX oferującą funkcjonalność mapową, którą można łatwo zintegrować z własną aplikacją. Produkt może być osadzony w aplikacjach pisanych w środowiskach wspierających technologię ActiveX.

Produkt może być osadzony w aplikacjach pisanych w środowiskach wspierających technologię ActiveX, np.: Visual Basic, Visual C , Borland C , Borland Delphi, MSAccess, Visual C# i innych.

Komponent został zbudowany w oparciu o technologię Navigo i posiada wspólne jądro rysowania map oraz funkcji GIS z produktami komercyjnymi linii Navigo.
Dzięki temu:
  • odpowiada na rzeczywiste potrzeby twórców oprogramowania,
  • oferuje niezbędną funkcjonalność w sposób pragmatyczny i efektywny, optymalny ze względu na realizacje komercyjnych projektów informatycznych,
  • zakres oferowanych funkcjonalności realizuje zdecydowaną większości typowych zastosowań,
  • wydziela specjalistyczne, wykorzystywane do konkretnych zastosowań funkcje, do dedykowanych dla tego typu zastosowań specjalistycznych modułach,
  • zapewnia dostarczanie właściwych narzędzi do właściwej pracy: prostych dla typowych funkcji i rozbudowanych dla zastosowań specjalistycznych.
Oferowanie funkcjonalności mapowych oznacza, że NAVIGO X to pakiet zarówno danych geograficznych jak i funkcji GIS. Dane dystrybuowane są w formacie PRDF opracowanym przez Navigo.
NAVIGO X zapewnia nieograniczone możliwości implementowania gotowych map i funkcjonalności NAVIGO niezależnym producentom rozwiązań w środowisku Windows.

Podstawowe funkcje NAVIGO X

Podstawowa funkcja kontrolki to prezentacja mapy w postaci graficznej i umożliwienie pracy przy pomocy interfejsu użytkownika. Kontrolka posiada trzy tryby pracy: tryb przesuwania, selekcji obiektów i pomiaru odległości, które umożliwiają wykonywanie podstawowych czynności.
Funkcjonalność możliwa do uzyskania przy pomocy myszy, dostępna jest również na poziomie programistycznym przy użyciu odpowiednich metod.

NavigoX umożliwia konwersje widocznej mapy do bitmapy Windows i wydruk, zapis do pliku lub skopiowanie do schowka.

Zdarzenia systemowe

Dzięki obsłudze zdarzeń systemowych, na przykład kliknięcie myszą oraz zdarzeń wynikających z pracy z mapą, możliwe jest rozszerzenie standardowej funkcjonalności mapowej o specyficzne funkcje użytkownika.

Wyszukiwanie

NavigoX posiada rozbudowany i bardzo wydajny moduł wyszukiwania obiektów. Umożliwia on znajdowanie jednostek podziału administracyjnego, miast ulic, punktów adresowych, POI według różnych kryteriów.

Trasy
Moduł wyznaczania tras pozwala obliczać trasy i znajdować odległości drogowe. Moduł umożliwia konfigurację wielu parametrów, dzięki czemu trasy odpowiadają specyficznym wymaganiom klientów.

Trasa wyznaczona przez kontrolkę może zostać wyeksportowana do aplikacji Navigo i może służyć jako podstawa do nawigacji.

GPS

Kontrolka umożliwia odczyty bieżącej pozycji GPS i wyświetlanie jej na mapie. Ponadto, pozycja GPS może zostać użyta do wyznaczania, a następnie śledzenia trasy.

Geokodowanie

Moduł geokodujący pozwala przeprowadzić podstawowe geokodowanie pozycji obiektów użytkownika w celu prezentacji ich na mapie.

Źródła danych
Podstawowym źródłem danych dla kontrolki NavigoX jest baza PRDF zapisana w zamkniętym formacie opracowanym przez firmę Navigo.

Kontrolka umożliwia korzystanie z zewnętrznych źródeł pochodzących z baz danych posiadających interfejsy SQL. Dane integrują się z podstawowym zbiorem i są wyświetlane przez mechanizmy jądra map.

Rozszerzenia

NavigoX to technologia rozwijana według potrzeb klienta. Nowe moduły tworzone są dla konkretnych zastosowań jako odpowiedź na głosy z rynku.

Szczegóły oferty:
tel.:  +48 56 654 69 89