Technologie baz danych geograficznych

Wektorowe bazy danych geograficznych („mapy cyfrowe") tworzone są w technologii GIS i udostępniane zgodnie z  relacyjnym lub relacyjno-obiektowym modelem danych. Współrzędne obiektów wyrażone są w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1992”, opartym na elipsoidzie GRS80 (WGS 84). Możliwe jest dostarczenie danych w innym odwzorowaniu oczekiwanym przez Klienta. Baza danych ma charakter wieloskalowy, wielorozdzielczy. Wszystkie dane tworzą spójny, ciągły model przestrzeni zapewniający efektywne analizy i profesjonalną wizualizację danych. Taka konstrukcja bazy zapewnia optymalne wielkości zbiorów danych, szybkość wykonywania opcji oraz optymalne podejście do sposobu aktualizacji danych i etapowego rozwoju bazy danych.

Wykorzystywane profesjonalne narzędzia GIS zapewniają utrzymanie niezbędnej jakości danych, przeprowadzanie różnorodnych analiz przestrzennych oraz przygotowywanie map drukowanych.

Dane dostarczone są do klienta na standardowych nośnikach danych (np. płytach CD/DVD) lub poprzez FTP w następujących formatach: Geobaza Personalna ESRI ArcGIS (*.mdb)  , ArcView Shape File (*shp) , MapInfo (*.TAB lub *.MIF). Możliwe dostarczenie również w innych formatach zdefiniowanych przez Klienta (np. DXF, Geohurtownia Intergraph).