Oprogramowanie Navigo

Oprogramowanie oparte na technologii NAVIGO traktowane jest jako jeden z elementów szeroko rozumianych systemów GIS wykorzystujących m.in. standardowe platformy (np. firmy ESRI, Intergraph, MapInfo, AutoCAD Map czy Bentley Geographics). Jest to jednak element, komponent skierowany do użytkownika końcowego biznesowego, nie zajmującego się profesjonalnie GIS.

Technologia NAVIGO to prosty i tani interfejs dostępu do informacji geograficznej. Ideą rozwoju oprogramowania NAVIGO jest umożliwienie dystrybucji danych geograficznych oraz podstawowych funkcji i operacji na tych danych w przyjaznej formie dla użytkownika końcowego. Pozwala na to ściśle zdefiniowana grupa funkcji dostępnych do określonych zastosowań, umożliwiająca szybką naukę obsługi oprogramowania i dopasowanie do oczekiwań użytkownika.

Cechą charakterystyczną rozwiązań opartych na technologii NAVIGO jest dostarczanie jako zamkniętej całości zarówno funkcji GIS jak i danych geograficznych.

Opracowany został własny format przestrzennej bazy danych, która integruje dane nawigacyjne, obiekty kartograficzne, dane adresowe oraz informacje o POI (Points Of Interest – Punkty Szczególnego Znaczenia). Format ten – PRDF – charakteryzuje się kontrolowaną precyzją odwzorowania, dużym stopniem kompresji danych i wyjątkową efektywnością pracy. Zapis danych w wewnętrznych formatach PPWK umożliwia podniesienie wydajności korzystania z danych oraz umożliwia obniżenie kosztów produktu dla użytkownika końcowego.

NAVIGO z założenia nie było projektowane jako uniwersalna platforma GIS. Jest produktem służącym do programowania aplikacji kierowanych do użytkowników wykorzystujących w swej pracy dane przestrzenne, ale nie zajmujących się zawodowo GIS. NAVIGO jest doskonałym komponentem mapowym aplikacji CRM, monitoringu pojazdów, aplikacji transportowych, aplikacji do zarządzania zasobami przestrzennymi i wielu innych…

Podstawą technologii NAVIGO jest opracowanie własnego jądra systemu – kernel. Kernel realizuje podstawowe funkcje GIS korzystając z modułów programistycznych zawartych w bibliotece kernell.dll. Te funkcje to:

 • wizualizacja danych przestrzennych (rastrowych i wektorowych) na podstawie profilu określonego niezależnie od danych
 • funkcje uniwersalne (m.in. selekcja obiektu, przeszukiwanie bazy danych obiektów, planowanie trasy, przeliczanie współrzędnych – zestaw realizowanych przez kernel funkcji jest otwarty)
 • integracja różnych zewnętrznych źródeł danych, posiadających odniesienie przestrzenne (PRDF, SWDE, SQL oraz geokodowanych rastrów w formacie Jpeg2000)

Technologia NAVIGO opracowana została w ten sposób, że w wyniku kompilacji tego samego kodu źródłowego otrzymujemy produkty bazowe pozwalające na rozwój aplikacji na następujących platformach:

 • Aplikacje PC Windows -VC++, MFC
 • Aplikacje .Net – Rozwiązania w Internecie.
 • Aplikacje PDA Windows CE
 • Active X – Produkt dla niezależnych producentów rozwiązań w środowisku Windows (Visual Basic, C#, VC++)

Opracowanie dodatkowej funkcjonalności w ramach modułu podstawowego kernel natychmiast daje się wykorzystać na pozostałych platformach.

Istotną cechą technologii NAVIGO jest możliwość dystrybucji danych w formacie PRDF wraz z NavigoX (Active X Control). W wersji podstawowej Active X z mapą działa jak mapa główna aplikacji Navigo – Mapa samochodowa Polski. Komponent może być osadzony w aplikacjach pisanych w środowiskach wspierających technologię ActiveX: Visual Basic, Visual C++, Borland C++, Borland Delphi, a nawet MS Access. Daje to nieograniczone możliwości implementowania gotowych map i funkcjonalności NAVIGO niezależnym producentom rozwiązań w środowisku Windows.

Niezwykle ważną cechą NAVIGO jest możliwość dostępu do funkcji i danych geograficznych poprzez Internet. Służy do tego komponent o nazwie NavigoWebMap. NavigoWebMap jest systemem niezależnych sprzętowo serwisów opartych o komunikację sieciową za pomocą protokołu SOAP, który umożliwia dostęp z dowolnego urządzenia wyposażonego w połączenie z siecią www. Obecnie serwisy NavigoWebMap umożliwiają wyświetlanie map, zarządzanie warstwami, wyszukiwanie obiektów oraz liczenie tras.

NavigoWebMap może być platformą technologiczną świadczenia usług dla odbiorców masowych poprzez Internet, operatorów GSM (GPRS), rozwiązań GIS dla dużych klientów (np. banki, hurtownicy, administracja publiczna, wojsko, policja, służby reagowania kryzysowego). Szeroka możliwość skalowania, ograniczone wymagania sprzętowe, duża łatwość integracji z systemami informatycznymi odbiorcy to zasadnicze cechy tej platformy technologicznej.

 • elastyczność licencjonowania, niski koszt dla użytkownika
 • łatwość dopasowywania do istniejących w korporacjach innych systemów bez konieczności ich przebudowy
 • posiadanie własnej, w pełni zintegrowanej bazy danych geograficznych
 • spójność aplikacji PC, PDA, telefony komórkowe oraz mapowych serwerów internetowych
 • łatwość użycia, ograniczenie ilości funkcji do minimum niezbędnego użytkownikowi
 • łączne dostarczanie funkcji i danych zdejmujące z użytkownika zaawansowane operacje „wczytywania" i profesjonalnej prezentacji kartograficznej danych
 • wydajność rozwiązań
 • małe wymagania sprzętowe i programowe w tym bardzo małe wymagania w zakresie przestrzeni dyskowej
 • pełna integracja z GPS

Obszary potencjalnych zastosowań NAVIGO pokrywają się w dużej części z obszarami zastosowań wszystkich systemów GIS, z zastrzeżeniem przyjętych ograniczeń funkcjonalnych do określonych grup funkcji. Technologia NAVIGO nie jest m.in. dedykowana do tworzenia systemów pozyskiwania danych, zaawansowanego przetwarzania danych czy do profesjonalnej produkcji kartograficznej.