Mapy Navigo

Zapewnienie aktualności danych jest podstawową misją NAVIGO. Dlatego nieustannie aktualizujemy dane. Nasze dane są pozyskiwane dzięki sieci koordynatorów terenowych współpracujących z urzędami geodezji i zbierających dane bezpośrednio w terenie. W terenie wykorzystujemy specjalistyczne aplikacje oparte o wykorzystanie GPS do rejestracji przebiegu dróg, wprowadzania obiektów POI i adresów.

Wszystkie adresy są weryfikowane w terenie – oznacza to, że nasi koordynatorzy odwiedzili każdy z adresów, który następnie znalazł się w naszych bazach. W kolejnym etapie produkcji, dane zebrane w terenie są przetwarzane na postać cyfrową, aby następnie pojawić się w nowych produktach lub jako aktualizacje do pobrania z naszego serwisu. Nie zbieramy zakresów numeracji ulic pomiędzy skrzyżowaniami, aby następnie interpolować położenie adresu w programie. Zbieramy lokalizację każdego adresu, którą reprezentuje w programie punkt, będący środkiem geometrycznym budynku. Dlatego z pełną świadomością możemy powiedzieć, że nawigujemy prosto pod drzwi.

Do pozyskiwania danych wykorzystujemy również zdjęcia satelitarne i lotnicze, mapy geodezyjne a przede wszystkim wykonujemy pomiary GPS bezpośrednio w terenie. Współpracujemy także z GDDKiA, która korzysta również z naszych rozwiązań. Każdy użytkownik produktów NAVIGO może nam zaraportować błąd w danych, a my po weryfikacji błędu w terenie, dzięki sieci koordynatorów pozyskiwania danych, poprawimy go. Ważny dla nas jest komfort każdego użytkownika NAVIGO korzystającego z naszych map.